Podmínky služby

Podmínky využívání služeb webu Inzerce-motorek.cz

Inzerce-motorek.cz je inzertní web provozovaný fyzickou osobou – Martin Kokeš, Ostravice 291, Ostravice, 739 14, IČO 05525977 dále jen Provozovatel.

 • V případech, kdy je uživatel ve vztahu ke Martin Kokeš, Ostravice 291, Ostravice, 739 14, IČO 05525977 spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Web umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.
 • Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne).
 • Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na poptávky, výkupy. Inzerce-motorek.cz není katalog zboží.

Na inzertním webu Inzerce-Motorek.cz je zakázána inzerce:
(Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)

 • webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;
 • hubnutí;
 • Multilevel (MLM) a provizních systémů;
 • Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
 • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
 • kopírování disket, CD, DVD;
 • firemní činnosti a zboží na objednávku (v sekci služby platí výjímka na nabízení služeb, nabídka nového zboží je zakázána i zde);
 • opakované inzerce stále stejného nového zboží;
 • neomezeného množství zboží;
 • zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku);
 • padělků, kopií, napodobenin;
 • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, antiradarů, apod.;
 • dokladů a technických průkazů;
 • pohonných hmot;
 • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • výkupů;
 • poptávek v realitách
 • erotických inzerátů, erotických pomůcek;
 • eKnih;
 • půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení;
 • seznamu klíčových slov, text inzerátů musí dávat smysl;
 • léků a potravinových doplňků;
 • cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu.
 • bitcoinů, litecoinů, minerů.
 • herních účtů.
 • mrtvých zvířat, masa.
 • automatických zbraní (útočné zbraně, samopaly, kulomety…).
 • respirátorů, roušek (netýká se ručně šitých roušek, ale profesionálních potřeb pro zdravotníky).

Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu „Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu“. Pokud se na serveru objeví „zakázaný“ inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty musí být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

Veškeré služby Inzerce-Motorek.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby Inzerce-Motorek.cz – například topování inzerátu pomocí platby v našem obchodě.

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Inzerce-Motorek.cz nebo dobrými mravy a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

Provozovatel má právo smazat inzerát, který dle jeho uvážení nesplňuje tyto podmínky nebo pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu a nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky expirován společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při jeho expiraci bude uživateli zaslán potvrzující mail o expiraci inzerátu. Následně může uživatel platnost inzerátu prodloužit, či inzerát odstranit.

Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám na stránce „Mé inzeráty„.

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Inzerce-Motorek.cz ani za způsob jakým služby Inzerce-Motorek.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Inzerce-Motorek.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Inzerce-Motorek.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na web či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na webu či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením webu a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami.

Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Inzerce-Motorek.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Inzerce-Motorek.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

Pokud uživatel provádí něco v rozporu s našimi podmínkami, může být blokován. Doba zablokování se odvíjí od závažnosti porušení a vaší předchozí aktivity na webu Inzerce-Motorek.cz.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

30.8.2023 v Ostravici