Kupní smlouva na motocykl 2023

Kupní smlouva ke stažení zde:

Na co si dát pozor u kupní smlouvy na motocykl

Pokud se chystáte na nákup motocyklu, může se zdát lákavé rychle sepsat pár řádků a uzavřít obchod. Avšak, příliš jednoduchá kupní smlouva může sebou nést nepříjemné komplikace při následném uplatňování vašich práv a ochrany zájmů.

Zde je několik klíčových bodů, které byste měli zvážit a zahrnout do své smlouvy, abyste se vyhnuli možným problémům:

plnamoc
 1. Stanovení ceny: Je nezbytné detailně specifikovat celkovou kupní cenu motocyklu. K tomu patří i uvedení lhůty k zaplacení a instrukce ohledně způsobu platby. To vám zajistí jasnost a srozumitelnost ohledně finančních transakcí.
 2. Podrobný popis motocyklu: Nenechte nic náhodě. Je klíčové podrobně popsat aktuální stav motocyklu, včetně veškerých jeho vad. Tento krok je zásadní v případě budoucí reklamace, protože přesný popis stavu vám umožní efektivněji řešit případné problémy.
 3. Evidenční kontrola: Nezapomeňte na evidenční kontrolu. Při přepisu motocyklu je nezbytné mít k dispozici aktuální protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní. Tím zajistíte, že motocykl splňuje všechny potřebné technické normy.
 4. Platná zelená karta: Pamatujte také na platnou zelenou kartu. Při převodu vlastnictví motocyklu je pro nového majitele nezbytné uzavřít povinné ručení. Tento krok je klíčový pro zajištění, že motocykl je pojištěn a v souladu s právními předpisy.

Závěrem platí, že při nákupu motocyklu je důkladná příprava a pečlivé sestavení kupní smlouvy klíčové pro váš klid a spokojenost s novým vozidlem. Nepodceňujte žádný detail a vždy se ujistěte, že všechny dohodnuté podmínky jsou jasně a přesně zaznamenány v smlouvě.

Co musí kupní smlouva na motorku obsahovat?

Kupní smlouva na motorku sdílí mnoho společných prvků s kupní smlouvou na automobil. Aby byla smlouva kompletní a zajišťovala ochranu obou stran, je třeba, aby obsahovala následující důležité informace:

 1. Plná moc: V smlouvě by měla být obsažena plná moc, která určuje, kdo má právo jednat jménem kupujícího, a to včetně plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
 2. Identifikace smluvních stran: Je nezbytné zahrnout kompletní údaje o smluvních stranách, včetně jejich jmen, příjmení, adresy a rodného čísla. V případě právnických osob je třeba uvést IČ (identifikační číslo) a DIČ (daňové identifikační číslo).
 3. Technická specifikace motocyklu: Zahrněte detailní technické údaje o motocyklu, jako je značka, model, rok výroby a identifikační kód VIN. Další relevantní informace z velkého technického průkazu by také měly být součástí této sekce.
 4. Cena a způsob platby: V smlouvě jasně stanovte kupní cenu motorky a specifikujte způsob, jakým bude tato cena uhrazena. To zahrnuje jakýkoliv účelový úvěr, pokud je součástí dohody.
 5. Stav motocyklu: Informujte o aktuálním stavu motorky, a to včetně případných havárií nebo závad, o kterých jste informováni. Upřímnost ohledně stavu motocyklu je klíčová pro transparentní obchod.
 6. Prohlášení prodávajícího: Prodávající by měl prohlásit, že je motocykl jeho majetkem a že neexistují žádné jiné osoby nebo subjekty, které mají k motocyklu nějaká práva nebo nároky.
 7. Datum a podpisy: Samozřejmostí je uvedení data uzavření smlouvy a podpisy obou smluvních stran – prodávajícího a kupujícího. To potvrzuje platnost smlouvy.

Dbejte na to, abyste všechny tyto prvky pečlivě zahrnuli do kupní smlouvy na motorku, což vám zajistí, že budete mít jasnou a právně závaznou dokumentaci ohledně nákupu motocyklu.