Od kdy je motorka veterán?

Kokin147 25. 9. 2023

Od kdy je motorka veterán?

Motorky jsou oblíbené vozidlo pro svou mobilitu, rychlost a adrenalin. Některé motorky však mají i historickou hodnotu a jsou považovány za veterány. Takže, od kdy je motorka veterán?

Definice veterána

V České republice se za veterána považuje motorka, která je starší 30 let. Tato definice je stanovena v Vyhlášce č. 144/2012 Sb. o registraci vozidel. Pro získání veteránského označení musí motorka splnit následující podmínky:

  • být vyrobena před více než 30 lety
  • být v původním technickém stavu nebo v restaurovaném stavu, který odpovídá původnímu stavu
  • být provozuschopná

Výjimky z definice veterána

Z definice veterána jsou vyňaty motorky, které jsou:

  • vyrobeny v omezeném počtu (do 50 kusů)
  • jsou technickým unikátem
  • mají kulturní nebo historickou hodnotu

Další definice

V některých případech se za veterány považují i motorky, které jsou mladší 30 let. To se týká například motorek, které jsou vyrobeny v omezeném počtu nebo mají kulturní nebo historickou hodnotu.

Klasické motorky

Kromě veteránů existují i klasické motorky. Tyto motorky jsou obvykle starší než 25 let, ale mladší než 30 let. Klasické motorky jsou často oblíbeným cílem sběratelů, ale mohou být také používány pro každodenní jízdu.

Závěr

Věk, od kterého se motorka považuje za veterána, je v České republice stanoven na 30 let. Existují však i výjimky z této definice, které se týkají motorek vyrobených v omezeném počtu nebo s kulturní nebo historickou hodnotou.

Podívejte se na naší inzerci veteránů

Štítky :